Opslagstavlen

Her finder du de seneste nyheder og informationer.

17.07.2019
I en henvendelse fra Skallerup Seaside Resort til formændene for grundejerforeningerne Grønne Klit, Nørlev Strand og Nørlev Strand af 1986 gør direktøren opmærksom på, at Skallerup Seaside Resort i den seneste tid har haft et par af grundejerforeningernes medlemmer forbi for at klage over hesteefterladenskaber i området.
13.06.2019
Fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling
10.06.2019
Referat generalforsamling 1. juni 2019 er klar på hjemmesiden.
24.04.2019
Der indkaldes hermed til arbejdsdag og ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørlev Strand.
30.01.2019
Fra nu på fredag d. 1. februar om morgenen er vi nødt til at spærre Februarvej ved Midsommervej.
16.01.2019
HIRTSHALS: Efter et halvt år, hvor oprenset sand fra sejlrenden i Hirtshals Havn er blevet sejlet ud og dumpet på dybt vand uden at gøre nytte, må det nu igen anvendes til kystsikring langs strandene i Hjørring Kommune.
07.11.2018
Udførelsestidsplanen dateret 13. september 2018.
22.10.2018
Udførelsestidsplan for spildevandskloakering
02.10.2018
Det er lykkes os at fremskaffe 2 tilbud på kloakering. - Se vedlagte tilbud
03.08.2018
På vej til dit sommerhus.
28.05.2018
Vi har i april måned indsendt den nye ansøgning om kystsikring på hele vores strækning og som lovet på generalforsamlingen, er den hermed tilgængelig på hjemmesiden.
06.04.2018
Der indkaldes hermed til arbejdsdag og ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørlev Strand.
26.03.2018
Tid: Fredag den 6. april 2018 kl. 19:00
Sted: Nordsøcentret Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals
14.01.2018
Læs mere og hent information.
22.10.2017
Nyhedsbrev oktober 2017, høringssvar, brev til politkere og presse.
12.06.2017
Referat af generalforsamlingen lørdag d. 27. maj 2017 er klar på hjemmesiden.
25.04.2017
Lørdag den 27. maj 2017 indbydes til vedligeholdelse af veje, stier, grøfter og beplantning kl. 09:00 og til Klitrensning kl. 11:00.
25.04.2017
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørlev Strand, lørdag den 27. maj 2017 kl. 1700 i “Mødestedet” Skallerup Seaside Resort, Nordre Klitvej 21.
19.03.2017
Kysten skal beskyttes - men hvem skal betale? udgiftsfordeling: At beskytte en kyst mod havets rasen er hundedyrt. Indtil videre hænger de lokale grundejere på regningen. Men måske er der hjælp på vej.
08.02.2017
Hørring Vandselskab udfører ledningsarbejder i vores område. Der er tale om både vandlednings- og kloakarbejder.
01.02.2017
Miljø- og fødevareminister inviterer til borgermøder om kystsikring og oversvømmelser
02.11.2016
Kystdirektoratet har nu vendt positivt tilbage på vores ansøgning, så vi har fået tilladelse til tildækket skråningsbeskyttelse med kompenserende sandfodring ud for Morgenvej 2-8.
17.10.2016
Skal du også være med?
14.09.2016
I uge 39-48 vil Bredbånd Nord og Nord Energi Fibernet begynde nedgravning af fibernetkabler langs vejene i vores område.
13.09.2016
I fredags, d. 9. september 2016, fik vi besked om, at vores ansøgning om hård kystsikring med kompenserende sandfodring ved Morgenvej er sendt i høring.
12.09.2016
Kystdirektoratet og Hjørring Kommune holder et informationsmøde om kystbeskyttelse i Hjørring Kommune.
02.09.2016
Kystdirektoratet bekræfter nu, en længe ventet kystanalyse af behovet for sikring er lavet færdig, men er strandet hos regeringen.
29.08.2016
Ansøgning om tildækket skråningsbeskyttelse
28.06.2016
Nyhedsudsendelse fra TV2 Nord
28.06.2016
Som det fremgår af referatet for generalforsamlingen, bliver det fælles kystsikringsprojekt for vores grundejerforening, Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986, Grundejerforeningen Strandgården, Fællesgrunden og Skallerup Seaside Resort ikke til noget.
20.06.2016
Kære grundejer Det er nu tid til at rykke for kontingent for 2016.
16.05.2016
Vi har fået henvendelser om, at bumpene på Sommervej er for høje.
02.05.2016
På lørdag har vi arbejdsdag i grundejerforeningen.
02.05.2016
Bredbånd Nord har etableret fiber i flere byer, og nu også i sommerhusområder med stor succes. Nord Energi tror på, at interessen også er til stede i jeres område. Derfor har de valgt at tilbyde fibernet til 627 matrikler i Skallerup & Nørlev Strand.
05.04.2016
Lørdag den 7. maj 2016 indbydes til vedligeholdelse af veje, stier, grøfter og beplantning kl. 09:00 og til Klitrensning kl. 11:00.
05.04.2016
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørlev Strand, lørdag den 7. maj 2016 kl. 1700 i “Mødestedet” Skallerup Seaside Resort, Nordre Klitvej 21.
18.02.2016
HJØRRING: Et stort flertal i Hjørring Byråd vedtog på byrådsmødet i aftes, at det vil træde til med en tvungen fordelingsnøgle, hvis de tre grundejerforeninger ved Nørlev Strand ikke selv kan finde ud af at fordele de fremtidige udgifter til kystsikring.
13.02.2016
Kystsikring dyrere NØRLEV: Det bliver dyrere for de deltagende sommerhus-ejere ved Nørlev, hvis byrådet skal bestemme fordeling af udgifterne til kystsikring.
04.02.2016
NØDRÅB: Hjørring Kommune beder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om hjælp til at redde sommerhusene ved Nørlev strand
04.02.2016
HJØRRING: Borgmester Arne Boelt (S) vil have et ekstra punkt på Hjørring Byråds dagsorden 17. februar.
27.01.2016
Grundejerfællesmøde: Kystbeskyttelses projekt ved Nørlev Strand 16. Januar 2016 13.30-16.00, Vendelbohus, Hjørring
20.01.2016
Referat af ekstraordinær generalforsamlingen lørdag d. 16. januar 2016
20.01.2016
Lørdag den 16. januar 2016 var der indbudt til stormøde om kystbeskyttelse/kystsikring og efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling i tre grundejerforeninger.
17.01.2016
Proaktiv kystbeskyttelse - Video
17.01.2016
Hjørring Kommune, Skallerup Seaside Resort og de tre grundejerforeninger for sommerhusene er blevet enige
16.01.2016
NØRLEV: Når 265 grundejere fra Nørlev Strand i dag samles på Vendelbohus i Hjørring, skal det vise sig om der er bred opbakning til at starte et fælles projekt med kystsikring på en i alt 1900 meter lang kyststrækning.
16.01.2016
HJØRRING: Mens der forhandles om kystsikring, forsøger Hjørring Kommune at afværge risikoen for, at sommerhuse på kommunens 50 kilometer lange kyststrækning styrter ned i bundter.
07.01.2016
Hjørring Kommune har heldigvis kunnet tilbyde benyttelse af større lokaler.
06.01.2016
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 16. januar 2016
13.12.2015
KØBENHAVN: Bølgerne går højt i diskussionen om kystsikring af Danmark, og en af de højlydte aktører - nemlig Poul Jakobsen fra Skagen - lader nu til at have vundet gehør i Folketingets miljø- udvalg, der vil besøge kysten til foråret.
10.12.2015
Lørdag den 16. januar 2016 kl. 15:10 med formøde kl. 13.00 i “Mødestedet” Skallerup Seaside Resort.
07.12.2015
Artikel Nordjyske 07.12.2015
26.11.2015
Vi har desværre fået afslag på hjertestarter igen.
21.11.2015
Som det er fremgået af nyhederne, og som det kan ses her på hjemmesiden, var der inviteret til møde fredag d. 13. november 2015 i byrådssalen på Hjørring Rådhus.
06.11.2015
Invitation til møde om mulige løsninger vedrørende kystbeskyttelse ved Nørlev Strand
03.11.2015
Siden generalforsamlingen d. 16. maj 2015 har bestyrelsen været i gang med en del aktiviteter i forbindelse med kystsikringen.
16.07.2015
Man har i Hjørring kommune besluttet en ny praksis for skraldespande på strandene.
29.06.2015
Der er fortsat medlemmer der ikke har indbetalt kontingent.
12.06.2015
Vi vil gerne i bestyrelsen have mulighed for at sende information til grundejerforeningens medlemmer via elektronisk post (Email).
31.05.2015
Referat fra generalforsamlingen 16. maj 2015 er nu klar
13.05.2015
Lørdag d. 16. maj 2015
04.05.2015
Indlæg og forslag til generalforsamlingen 2015 er nu på hjemmesiden.
11.04.2015
Så ligger indkaldelsen til generalforsamling klar.
26.03.2015
Trapper, arbejdsdag og generalforsamling
09.03.2015
Læserbrevet der minder om en artikel har intet med bestyrelsen at gøre.
23.02.2015
Vi forventer at trapperne er sat på plads omkring ultimo marts.
23.02.2015
Vi har søgt om en hjertestarter til opstilling et sted i vores område.
12.01.2015
Der har i dag været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Punktet var stormen Dagmar og Egon.
11.01.2015
Der er spændt/lagt kæder ud på vejbump på Augustvej
11.01.2015
Nørlev søndag d. 11 januar 2015 – et bedrøveligt syn.
22.10.2014
Optagning af trapper, udbedring af vejhuller og opsætning af pullerter.
19.12.2013
Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 har søgt og fået tilladelse til at sikre de mest udsatte huse ved at skrabe sand fra stranden op mod klitskrænten.
06.12.2013
Formand Orla Sahl har været i Nørlev her til morgen hvor det værste nu forhåbentlig er overstået.
spacer NEWWWEB CMS spacer