Afgørende møde om kystsikring


NØRLEV: Når 265 grundejere fra Nørlev Strand i dag samles på Vendelbohus i Hjørring, skal det vise sig om der er bred opbakning til at starte et fælles projekt med kystsikring på en i alt 1900 meter lang kyststrækning.

Hvis der ikke gøres noget, vil der formentlig forsvinde 70 sommerhuse i løbet af de kommende 25 år.

Kystdirektoratet sagde i efteråret god for, at der på strækningen kan sikres med sten langs klitfoden, kombineret med sandfodring, for blandt at bevare de rekreative interesser på stranden.

Men ifølge Kystdirektoratets udregninger vil det koste grundejerne mere end 120 millioner kroner over de næste 25 år.

Det vurderes på forhånd at være økonomisk urealistisk.

Økonomisk udspil
Grundejerforeningerne har derfor lavet et udspil og et forslag til en fordelingsnøgle, som ligger væsentligt under Kystdirektoratets beregning.

Her forudsættes det, at Skallerup Seaside Resort, som er med i forhandlingerne og som har næsten halvdelen af kyststrækningen, bidrager med en tilsvarende forholdsmæssig del af betalingen. Hjørring Kommune er også grundejer på en strækning på 140 meter og bidrager dermed også.

Grundejerforeningernes udspil beløber sig til en indledende anlægsinvestering på i alt 11,6 millioner kroner til sten langs klitfoden, samt en tilstrækkelig sandbuffer.

Feriecentret, der forpligter sig til at fjerne sine omstridte høfder ud for centret, skal sammen med Hjørring Kommune finansiere lidt mere end halvdelen af anlægsudgiften.

Den anden halvdel fordeles blandt samtlige 288 grundejere i området, men der foreslås en fordeling, så dem der har huse længst væk betaler 3600 kroner, mens grundejere i første række bidrager med 100.000 kroner til anlægsinvesteringen.

Ifølge grundejerforeningernes forslag, beløber den samlede vedligeholdelsesudgift sig til godt én million kroner om året i foreløbig ti år. Feriecenter og kommune betaler igen den forholdsmæssige del af udgiften, mens det resterende forde

les ligeligt blandt samtlige 288 grundejere. Det vil give en årlig udgift på 1556 kroner.

- Vi har forsøgt at lave et realistisk forslag, som bygger på Kystdirektoratets egne tal for kysterosionen. Alle har en interesse i det her, da blandt andet hussalget er gået fuldstændig i stå i Nørlev, også blandt de huse, der ligger et stykke fra stranden, siger talsmand Christian Hartmann.

Han håber på at få mandat til at gå videre med projektet for få lavet et egentligt forslag, som så skal godkendes af Kystdirektoratet.

AF JAKOB GAMMELGAARD
JAKOB.GAMMELGAARD@NORDJYSKE.DK
Publiceret den 16.01.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer