Asfaltering og etablering bump


Asfaltering planlægges til uge 38.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at der skulle asfalteres på udvalgte veje. Dette arbejde har ladet vente på sig grundet Hjørring Forsyning har større ledningsarbejder i gang på bl.a. Sommervej med fornyelse af kloak. Disse arbejder skal færdiggøres inden der kan igangsættes arbejder med asfaltering. Alle arbejder fra Hjørring Forsyning forventes færdige så en opstart af asfaltering planlægges til uge 38.

For at sikre arbejdet udføres under bedste konditioner, skal underlaget i vejen være tørt og reguleret i den ønskede profil, så vejret har ligeledes indflydelse på opstart af asfaltarbejdet. Selve asfaltering forventes at forgå på én dag.
Publiceret den 25.08.2014
spacer NEWWWEB CMS spacer