Byråd sagde ja til at blive bagstopper


HJØRRING: Et stort flertal i Hjørring Byråd vedtog på byrådsmødet i aftes, at det vil træde til med en tvungen fordelingsnøgle, hvis de tre grundejerforeninger ved Nørlev Strand ikke selv kan finde ud af at fordele de fremtidige udgifter til kystsikring.

Grundejerforeningerne skal selv henvende sig til byrådet med anmodning om en tvungen ordning - en såkaldt partsfordeling efter paragraf 1a - hvis de ikke kan blive enige.

Flertallet af byrådets medlemmer og grupper understregede, at de kun vil være med til at tvinge en fordeling igennem, hvis et stort flertal af grundejerne bakker op og kun et lille mindretal stiller sig på tværs af en kystsikring.

Næstformanden for teknik - og miljøudvalget, Per Møller (K) erkendte, at Konservative Folkeparti har det svært med at påtvinge en udgiftsfordeling, men at hensynet til et stort flertal blandt grundejerne ville veje tungest, hvis sagen igen ender i byrådet.

- Der vil altid være en Rasmus Modsat, der ikke vil være med og det skal ikke være den ene, som stopper det, sagde Per Møller.

Vil ikke tvinge
Michael Vajhøj fra Liberal Alliance mener ikke, at kommunen bør påtvinge grundejerne en fordeling.

Han pegede på, at enkelte sommerhusejere måske ikke har råd til at være med.

- De tre grundejerforeninger må finde en frivillig løsning. Det er vel det. man har grundejerforeninger til, sagde Michael Vajhøj.

De to socialdemokrater Lilli Damsgaard og Erik Vadsager vil ikke være med til en fordeling. De er modstandere af kystsikring. De mener, at kystsikring vil ødelægge strandene i området.

Grundejer tilfreds
Formanden for Nørlev Grundejerforening, Jens Buje, sad på tilhørerrækkerne under byrådsmødet. Han var efter mødet tilfreds med byrådets opbakning, men han understreger, at der stadig forestår et stort arbejde med at få en frivillig aftale på plads og beregne helt præcist, hvor dyr en eventuel kystsikring bliver.

Han er dog bekymret for den beregningsmodel, som byrådet vil anvende. Den går nemlig ud fra Kystdirektoratets beregning af kysterosionen, som siger to meter om året. Derfor vil byrådet formentlig kun tvinge grunde

jere, som har hus 60 meter fra kysten. Det svarer til cirka 30 års erosion.

- Det er fuldstændigt teoretisk med to meter. Ved den sidste storm røg der 9-10 meter, sagde Jens Buje. Grundejernes frivillige aftale satser på at få grundejere med som har sommerhuse så langt som 700 meter fra kysten.

- Kystsikringen skal ikke kun forhindre huse i at falde i havet. Den skal også sikre grundværdierne i hele området, hvilket også kommer de bagvedliggende sommerhuse til gode, sagde Jens Buje.

Et flertal af grundejerne gav på et orienteringsmøde i januar tilsagn om at ville være med til at betale for en kystsikring på en 1900 meter strækning.

Grundejerforeningerne er allerede gået i gang med at finde ud af, om deres medlemmer vil være med til en frivillig ordning. De har desuden bedt COWI om at beregne, hvad ordningen vil koste. Grundejernes foreløbige skud er en årlig udgift på cirka 12 millioner kroner.

Allan Vinding Sørensen
Publiceret den 18.02.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer