Fororientering til Fællesmøde om kystbeskyttelse


Lørdag den 16. januar 2016 var der indbudt til stormøde om kystbeskyttelse/kystsikring og efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling i tre grundejerforeninger.

Hent som .pdf dokument her:
 
 
 
På stormødet var der repræsentanter til stede fra alle berørte parter: Skallerup Seaside Resort, Hjørring Kommune, Grundejerforeningen Strandgården, Grundejerforeningen Nørlev Strand af  1986, Fællesgrunden, andre lodsejere som ikke er medlem af en grundejerforening og sidst, men ikke mindst, Grundejerforeningen Nørlev Strand (vores egen) 

Først gav Claus Holm en meget grundig og uddybende gennemgang af det fælles projekt (der henvises til projektbeskrivelse på vores hjemmeside på ”opslagstavlen” publiceret den 6. januar 2015). Indlægget blev efterfulgt af mange klapsalver.

Dernæst var der indlæg fra EDC mægler Peter Nissen. Mægleren belyste de overvejelser, en køber af et fritidshus gør sig, inden det besluttes, hvor fritidshuset skal ligge og hvor meget det må koste. Ligeså vigtigt er det, om man har sit hus ”for evigt”. Da stort set alle købere er ”online”, og forinden har sat sig grundigt ind i det område man er på udkik i er det vigtigt, at der fremkommer et godt førstehåndsindtryk.

Efter indlæggene var der en god dialog. Der blev givet positiv feed back til projektgruppen, og der var forståelse for, at det er nødvendigt med kystsikring - også selv om det kommer til at koste penge. Der blev givet udtryk for, at man havde et godt beslutningsgrundlag, når der efterfølgende skulle tages stilling til det videre forløb.

Fra vores grundejerforening var der 84 stemmeberettiget repræsentanter og disse medbragte 24 fuldmagter.

Referent: Jens Buje, formand

Publiceret den 20.01.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer