Heste og et godt naboskab


I en henvendelse fra Skallerup Seaside Resort til formændene for grundejerforeningerne Grønne Klit, Nørlev Strand og Nørlev Strand af 1986 gør direktøren opmærksom på, at Skallerup Seaside Resort i den seneste tid har haft et par af grundejerforeningernes medlemmer forbi for at klage over hesteefterladenskaber i området.

I den forbindelse har direktøren for Skallerup Seaside Resort: Jørgen Høll bedt os om at informere vores medlemmer omkring følgende:

  • At Skallerup Ridecenter kun rider på godkendte ridestier
  • At Skallerup Ridecenter samler hesteefterladenskaber op på de anvendte ruter mindst én gang om dagen i højsæsonen, hvilket der ikke er noget krav om/forpligtigelse til, men at de gerne afsætter mandtimer til den opgave for at fastholde det gode naboskab.
  • At det er aftalt mellem Skallerup Ridecenter og Saga Heste, at Skallerup Ridecenter står for opsamling mellem Skallerup feriecenter’s matrikel og syd for Nørlev nedkørslen, mens Saga Heste samler op nord for Nørlev nedkørslen.
 
Endelig henleder Jørgen Høll opmærksomheden på, at der er rigtig mange andre (private) som rider i området. Ridning som Skallerup selvfølgelig ikke kan tage ansvaret for, men desuagtet alligevel samler efterladenskaber op efter disse andre/private der bevæger sig på Skallerups ruter.

Med ovennævnte tiltag vil Jørgen Høll gerne henlede opmærksomheden på, at Skallerup Ridecenter gør mere end der kan kræves, ikke mindst for at fastholde det gode naboskab.

 
Publiceret den 17.07.2019
spacer NEWWWEB CMS spacer