Konstituering bestyrelse


Efter en veloverstået generalforsamling lørdag d. 31. maj 2014 mødtes den nye bestyrelse 19. juni 2014 og konstituerede sig på følgende måde.

Formand - Jens Buje         
Næstformand - Christian Paulsen, - kystsikring 
Sekretær - Roy Linde Hansen 
Veje - Lars Østergaard 
Kasser - Per Møller
 
Referat fra årets generalforsamling kommer snart på hjemmesiden.
Publiceret den 20.06.2014
spacer NEWWWEB CMS spacer