Kystanalysen er klar


Kystdirektoratet bekræfter nu, en længe ventet kystanalyse af behovet for sikring er lavet færdig, men er strandet hos regeringen.

Hvis man spørger i Miljøministeriet, får man umiddelbart svaret, at kystanalysen endnu ikke er færdig.
 
Men Kystdirektoratet, der har lavet benarbejdet i analysen, bekræfter nu, at kystanalysen er afsluttet. 
 
- Vi er færdige med den, og den er sendt til det politiske niveau, fortæller afdelingschef, Ane Høiberg Nielsen

Hun kan ikke kommentere, hvorfor analysen så endnu ikke er offentliggjort.

- Det er regeringen, der har ansvaret for det videre forløb, siger Ane Høiberg Nielsen.

Redningsplan
Kystanalysen er vigtig, fordi den ventes at pege på løsninger og anbefale en national redningsplan for de truede områder, hvor grundejere er tæt på at miste deres huse. Da arbejdet med kystanalysen blev sat i gang af den tidligere regering, blev det da også slået fast, at den skulle være afsættet til eventuelle ændringer af politikken på området.

Senest har der været fokus på det lille kystsamfund Nr. Lyngby mellem Løkken og Lønstrup med flere fastboende borgere. Her har Kystdirektoratet drøftet forskellige muligheder for kystsikring med grundejerne, men de kan ikke løfte opgaven økonomisk.

I Løkken og Nørlev er der indgået aftaler om kystsikring, som grundejerne selv finansierer.

Nr. Lyngby magter det ikke
Det princip bliver der ikke ændret på i Nr. Lyngby.

- Vi har ikke mulighed for at medfinansiere kystsikring ved Nr. Lyngby. Der bliver ikke ikke ændret på de bevillinger, der er aftalt tidligere, fastslår Ane Høiberg Nielsen.

I Nordjylland er der kun statslig medfinansiering til kystsikringen ud for Lønstrup, hvor Kystdirektoratet årligt bidrager med én million kroner. Længere nede ad vestkysten bruger staten årligt mere end 100 millioner kroner på kystsikring.

Pressechef i Miljøministeriet Mette Thorn siger om kystanalysen, der til november er forsinket et år:

- Kystanalysen ligger i regeringen og bliver offentliggjort og forelagt miljøudvalget, når regeringen er klar til det. Der er ikke sat tidspunkt på.
 
Møde omkring kystanalysen er fredag den 16 september kl 16:00 - kl 18:00 på Nordsøen Oceanarium.

Jakob Gammelgaard
Publiceret den 02.09.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer