Kystsikring i byrådet


HJØRRING: Borgmester Arne Boelt (S) vil have et ekstra punkt på Hjørring Byråds dagsorden 17. februar.

Borgmester Arne Boelt (S) frygter, at opbakning til grundejernes egen kystsikringsplan skrider, jo flere huse, der ryger i havet.

Han vil have byrådet til at debattere om byrådet skal lave en fordelingsnøgle for, hvor meget hver enkelt grundejer i Nørlev Strand skal bidrage med til den kommende kystsikring i Nørlev.

Grundejerne er ganske vist blevet enige om en kystsikringsplan, der lægger op til en fordelingsnøgle, men borgmesteren frygter, at de seneste dages tab af sommerhuse til havets bølger kan skabe usikkerhed om fordelingen.

- Fire af de ”tunge” bidragydere er faldet fra, fordi husene er faldet i vandet. De bidrag skal jo lægges over på resten af grundejerne. Jeg vil derfor høre byrådet, om det er sindet til at bestemme, hvordan fordelingen skal være, hvis grundejerne ikke kan blive enige, siger Arne Boelt.

Han oplyser, at han allerede har modtaget budskab fra grundejere i Nørlev, som nægter at betale til kystsikringen.

Borgmester Arne Boelt kan regne med støtte fra Venstre.

- Vi er parate til at indgå i en konstruktiv dialog for at finde en retfærdig og rimelig fordeling, hvis grundejerne ikke selv kan finde ud af det, siger Venstres gruppeformand, Henrik Jørgensen.

Han peger på, at Venstre i foråret 2015 fremlagde forslag til en kystfodssikring, hvor en fordelingsnøgle indgik.

- Det er jo en form for forsikring og det er jo ikke ”kun” sommerhuse. Dels kan nogle af dem have været familieejet i generationer, dels er nogle jo ikke længere sommerhuse, men folks hjem, siger Henrik Jørgensen.

SF’s Jørgen Bing er også parat.

- Hvis det bliver nødvendigt, så er vi klar til at diskutere sagen, siger Jørgen Bing.

- Vi har prøvet det før ved Mårup og ved, at det kan give ballade.

Grundejernes egen plan blev fremlagt og vedtaget af et stort flertal af grundejerne på et informationsmøde på Vendelbohus 17. januar. Planen opererer med en kystsikring med sten og sandfodring til knap 12 millioner kroner.

AF ALLAN VINDING SØRENSEN
ALLAN.VINDING.SOERENSEN@NORDJYSKE.DK
Publiceret den 04.02.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer