Manglende skraldespande på stranden


Man har i Hjørring kommune besluttet en ny praksis for skraldespande på strandene.

Den nye affaldsordning er baseret på centralt placerede containere ved strandene fremfor mange affaldsspande spredt ud over strandarealet, dog uden at det går ud over den kvalitet, turisterne og de lokale oplever hver dag på stranden. 
Vi har i forbindelse med denne løsning været i dialog med turistcheferne, som var meget positive, idet tiltaget samtidig er med til at fjerne de mange og ikke særlig kønne affaldsstativer fra strandene. 
  
Indsatsen på strandene baseres på erfaringerne fra et tilsvarende pilotprojekt på Tversted strand i 2014, samt erfaringerne hos flere af vores nabokommuner, herunder Frederikshavn Kommune, som benytter samme løsning for affaldsindsamling på eksempelvis Sønderstrand og ved Palmestranden. 
Resultatet der var så lovende, at vi har valgt at videreføre det på alle strande i Hjørring Kommune. 
  
Hjørring Kommunes pilotprojektet viste at strandgæsterne i Tversted ikke efterlod deres affald på stranden men brugte de nye centralt placerede affaldscontainere. Vi har især været opmærksomme på om strandområder yderst og dermed længst væk fra de nye containere ville blive svinet til med affald. Det skete ikke i pilotprojektet. 
  
Vi vil evaluere årligt indsamlingen af affald på strandene efter badesæsonen. 
Skulle det imod al forventning vise sig, at den nye ordning ikke fungerer, må vi se på andre muligheder for 2016. 
  
Beslutningen om ændring er blevet behandlet i Teknik og Miljø udvalget, efterfølgende er det taget op igen, dog med samme udfald som ved førstebehandlingen. 
  
Med venlig hilsen 
  
Lars Vandkjær 
Grøn koordinator 
 
Publiceret den 16.07.2015
spacer NEWWWEB CMS spacer