Mulighed for fælles kystbeskyttelse med vore to naboer


Som det er fremgået af nyhederne, og som det kan ses her på hjemmesiden, var der inviteret til møde fredag d. 13. november 2015 i byrådssalen på Hjørring Rådhus.

Hent som .pdf her


De deltagende var i det væsentlige Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986, Grundejerforeningen Nørlev Strand, Hjørring Kommune, Skallerup Seaside Resort og Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet havde nogle løsningsforslag med til, hvordan kysten ved de to nævnte  grundejerforeninger kunne sikres mod yderligere erosion. Et af forslagene, som er en ny  udmeldinger fra Kystdirektoratet for vores område, var en skråningssikring med kampesten og sanddække samt en løbende sandfodring foran. Skråningssikringen af sten skal sikre klitfoden, men skal forventelig aldrig komme til syne, idet det tilhørende sanddække til stadighed skal skjule og sikre stenene. En traditionel sandfodring, som vi kender det fra i dag, er påkrævet ved denne løsning for at modvirke den erosion, der sker langs kysten ved blæse- og storm vejr. Dette er en løsning mange sommerhusejere i vores området har ønsket sig længe.

Et overraskende udfald af mødet blev, at Skallerup Seaside Resort nu, under visse betingelser, som de afklarer med Kystdirektoratet, er villig til at fjerne deres høfder og deltage i et fælles kystsikringsprojekt. Der er således åbnet op for en kystsikring gående fra hvor den sydligste høfde befinder sig i dag til nedkørsel ved Nørlev Strandvej – en strækning på ca. 1.5 km.

Vi havde møde i bestyrelsen søndag d. 15. november 2015 og diskuterede denne nye situation indgående. Vi er ikke i tvivl om, at hvis der ikke sker noget anderledes end vores nuværende sandfodring, vil vores kyststrækning fortsat være kraftigt påvirket af den læsideerosion, høfderne medfører, og flere huse vil inden for kort tid falde i vandet. Samtidigt vil de øvrige huse i grundejerforeningen blive sværere og sværere at sælge, og sommer- huspriserne vil falde. Vi besluttede derfor på bestyrelsesmødet at vi, som grundejerfor-ening, vil deltage i de indledende afklaringer af en fælles kystsikring sammen med Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 og Skallerup Seaside Resort. Disse afklaringer skal udmynte sig i udarbejdelsen af en ansøgning om den skitserede kystsikring for hele strækningen, samt en klarlægning af udgifterne til sådan en kystsikring. Der vil være en anlægsudgift/engangsudgift til etablering af skråningssikringen og en efterfølgende årlig udgift til traditionel sandfodring.

Der er ikke tale om, at vi forpligter os til at deltage i kystsikringen, men udelukkende om at vi deltager i arbejdet med udformningen af den fælles ansøgning. Dette vil indebære en hel del ekstern konsulentarbejde, da sådan en ansøgning skal opfylde en hel del krav og skal tilvejebringe en del undersøgelser af teknisk karakter, som ingen almindelig grundejer har mulighed for at tilvejebringe. Vi kommer således til at bruge adskillige tusind kroner på dette arbejde, men vi forventer ikke at det indebære, at vi kommer ud med et underskud for 2015.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Publiceret den 21.11.2015
spacer NEWWWEB CMS spacer