Referat


Referat af ekstraordinær generalforsamlingen lørdag d. 16. januar 2016

Hent som .pdf dokument her:
 
 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Iværksætte samarbejde med Fællesgrunden, Grundejerforeningen 
  3. Hvis ovenstående forslag vedtages foreslår bestyrelsen, at vores del af
  4. Eventuelt.

Ad 1 Bestyrelsen havde foreslået advokat Anne Mette Ovesen, Hjørring. Da der ikke var andre kandidater, blev hun enstemmigt valgt.

Ad 2 Ved afstemningen blev der afgivet 107 stemmer, hvoraf 24 var via fuldmagter. Fordelingen var 93 ja og 14 nej, altså ca. 87 % for forslaget. 

Ad 3 Da det var et klart ja til pkt. 2, blev der stemt om hvorvidt vores andel af udgifter til at få udarbejdet ansøgning, kunne betales af vores kassebeholdning. Forud for dette punkt blev der fremlagt et foreløbig budget for 2016 af vores  kasser Per Møller. Dette viste, at med det anslåede beløb på ca. tkr 70 til projektet samt tkr. 20 til juridisk assistance, vil egenkapital ved udgangen af  2016 være omkring tkr. 180.
 
Ved afstemningen blev der afgivet 108 stemmer, hvoraf 24 var via fuldmagter. Fordelingen var 104 ja og 4 nej, altså 96% for forslaget. Der blev afgivet én stemme mere end under pkt. 2, da der var ankommet et medlem i mellemtiden.

Ad 4 Det der nu sker er, at projekt gruppen går i gang med opgaven, og vi håber I alle løbende følger med på vores hjemme side. Vi vil gerne endnu en gang opfordre til, at I tilmelder jer elektronisk post - dette kan også ske via hjemmesiden. Porto er jo efterhånden blevet til en stor post på regnskabet, så hvad der er sparet er tjent.

Erosion har der alle dage være på vore kyster, men erosionen er blevet større. For at forstå hvorledes det hænger sammen, kan det belyses således: Hvis man kører på en vej og pludselig skal bremse op, så er det vigtigt, at der er noget at stå fast på, således altså vejen er ”lang” nok. Når det blæser, og det gør det jo i vores område, bliver vandet presset mod kysten. Jo bredere strand des bedre. Vandet skal jo også bremse, og det skal ske før det rammer klitfoden.

Det vi ikke kan se er det, der sker under vandoverfladen. Hos os har vi altid en nordgående strøm og det betyder, at der løbende fjernes sand fra bunden. Det betyder, at der ikke bliver en høj sandbund. Når stormen skubber vandet mod kysten er der således ingen ”vej” der kan bremse vandet, hvorved det ender med, at det er vores klitfod, der skal bremse vandets kraft. Ved nogle af de kraftige storme/orkaner vi har haft inden for de sidste par år, har det blæst med en hastighed på mere end 130 km/t. Hvis vi stadig husker på det med bilens bremselængde betyder det, at stranden skal være meget bred og ikke mindst skal der være en ”høj” strandbund. Ved sandfodring ”under vandet” kan man derfor sikre, at vandets kraft mod stranden bremses, når sandbunden er ”høj”. Der skal således tilføres lige så meget sand som der ad naturens vej sendes med den nordgående strøm.

Kystdirektoratet har lavet en video der fortæller om dette. Den er ligeledes på vores hjemmeside under "Opslagstavlen".

Nogen kan lave vand til vin. Måske kan vi i fællesskab lave en udgift til en indtægt. Ved investering i korrekt kystsikring kan vi forhåbentligt sikre, at vores sommerhusområde er et sted, hvor det er rat at være, hvor der er højt til loftet og hvor man gerne vil investere i et fritidshus.

Referent Jens Buje
Publiceret den 20.01.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer