Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015


Teknik- & Miljøområdet

Borgmester Arne Boelt bød alle velkommen til informationsmøde vedrørende den aktuelle og fremtidige situation som følge af de seneste storme. 

Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Ørnbøl bød herefter velkommen med et tilbud om, at berørte parter fra stormen kan få et møde med udvalget, hvis de ønsker det. 

Herefter var der en præsentationsrunde af de fremmødte i byrådssalen.
 

Publiceret den 28.01.2015
spacer NEWWWEB CMS spacer