Sand fra havn kan igen bruges bredt


HIRTSHALS: Efter et halvt år, hvor oprenset sand fra sejlrenden i Hirtshals Havn er blevet sejlet ud og dumpet på dybt vand uden at gøre nytte, må det nu igen anvendes til kystsikring langs strandene i Hjørring Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig netop afvist en klagesag over tilladelsen til at bruge op til 500.000 kubikmeter sand fra indsejlingen til kystsikring andre steder i kommunen.

Det var grundejere ved Kjul Strand, øst for havnen, der klagede over tilladelsen til at bruge sandet andre steder på kyststrækningen, f.eks. længere syd på ved Lønstrup og Nørlev.

Grundejerne på østsiden mener, at de har krav på, at sandet fra indsejlingen primært flyttes til deres kyststrækning, fordi de mener, at havnen blokerer for, at de naturligt ville modtage sandet med den nordgående strøm langs kysten.

Store konsekvenser i Kjul

- Vi er skuffede. Vi mener ikke, at tilladelsen til at anvende sandet andre steder i kommunen er givet på et rigtigt grundlag, og vi frygter nu, at vi slet ikke får glæde af det sand. Der er ikke nok sand til alle, fastslår en af grundejerne ved Kjul, Ole Juul, der kæmper for at bevare sin families sommerhus, der lige nu er det mest truede på Kjul Strand.

Grundejerne ved Kjul er utilfredse med, at myndighederne ikke vil anerkende, at Kjul igennem årene har oplevet store konsekvenser af udvidelserne på Hirtshals Havn.

- Kystdirektoratet hævder jo, at vores kystlinje stort set ikke har ændret sig i 100 år, mens vi kan dokumentere, at der er forsvundet 60 meter, siger Ole Juul.

Miljø- og Fødevareklagenævnet giver altså Kystdirektoratet medhold i, at sandet fra indsejlingen også kan gøre nytte andre steder på kyststrækningen. Klagenævnet forholder sig imidlertid ikke til, hvordan sandet så i praksis skal fordeles for at tilgodese efterspørgslen bedst muligt.

”Det er et skønsmæssigt og ikke et retligt forhold, hvordan Kystdirektoratet har vurderet og konkluderet på baggrund af de foreliggende notater og analyser”, skriver klagenævnet i afgørelsen.

Sandet fra indsejlingen i Hirtshals Havn er attraktivt, fordi det er billigt. Det skal nemlig suges op alligevel for at holde sejlrenden farbar.

Dermed er prisen knyttet til det, det koster at sejle sandet derhen, hvor det skal bruges.

Dyrt sand fra Jammerbugt

Klagesagen betød, at Kystdirektoratet før jul, i forbindelse med en omfattende sandfordring på revlerne i Hjørring Kommunen, var nødt til bruge væsentligt dyrere sand, der blev hentet i et indvindingsområde i Jammerbugt.

Kommunen har siden klagesagen startede i sommer, overtaget myndigheden omkring kystsikring, og skal nu bestemme, hvordan tilladelsen og sandet fra indsejlingen skal bruges i praksis.

- Jeg ved godt, at Kjul frygter, at de ikke får del i sandet, men vi har nu bedt forvaltningen komme med et oplæg til en sammenhængende indsats langs hele vores kyststrækning. Nu må den her kamp om ressourcerne stoppe, siger formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V).

Jakob Gammelgaard

Publiceret den 16.01.2019
spacer NEWWWEB CMS spacer