Seneste nyt vedr. kysterosion og kystsikring


Siden generalforsamlingen d. 16. maj 2015 har bestyrelsen været i gang med en del aktiviteter i forbindelse med kystsikringen.

Siden generalforsamlingen d. 16. maj 2015 har bestyrelsen været i gang med en del aktiviteter i forbindelse med kystsikringen. På generalforsamlingen blev vi gjort opmærksom på en person med tilknytning til Rambøll ved navn Henrik Mørup-Petersen. Ham tog vi kontakt til for at få udarbejdet et notat, der skulle belyse, om høfderne ved Skallerup Seaside Resort (Feriecentret) påvirker tilbagerykningen af kystskrænten ud for vores strækning langs vandet.
 
Der er 4 dokumenter tilknyttet dette opslag - Hent dem her:

Seneste nyt fra bestyrelsen  

 
 
 
 


Dette notat, med titlen "Notat om kystens tilbagerykning ved Nørlev Strand og ved naboarealer" modtog vi i midten af august, og det konkluderer, at høfderne har haft stor indvirkning på tilbagerykningen. Konklusionen i notatet angiver, at
”Opmålingen viser, at tilbagerykningen af kystskrænten fra 1945 indtil anlæg af høfderne ved Skallerup Klit efter 1985 har været 1,1 m/år – 1,2 m/år både ved Skallerup Klit og Nørlev Strand, mens der har været en tilvækst af nye klitter ved Udemarken. Efter anlæg af høfderne i 1986-87 har der indtil 2015 været en tilbagerykning af kysten ved Nørlev Strand på 94 m svarende til 3,1 m/år, mens tilbagerykningen ved Skallerup Klit kun har været 0,5 m/år og ved Udemarken 0,1 m/år.
Dette kan kun tolkes som læsideerosion nord for høfderne, hvor den store nedbrydning af den sandede kystskrænt ved Nørlev Strand har medført sandfodring af kysten ved Udemarken. Der er ingen tegn på, at læsideerosionen er ved at stabilisere sig, idet tilbagerykningen af kystskrænten fra 2004 til 2015 har været 48 m ved Nørlev Strand og kun 2 m ved Skallerup Klit og 8 m ved Udemarken, hvor kystskrænten samlet kun er rykket 5 m tilbage siden 1945.

Vi sendte notatet til Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune og bad dem samtidigt om at arrangere et møde med os, så vi kunne få lejlighed til, at Henrik Mørup-Petersen kunne præsentere notatet. Et sådan møde blev fastlagt til d. 9. oktober 2015, men kommunen havde udover os også inviteret Kystdirektoratet, Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 og Skallerup Seaside Resort med til mødet med Teknik- og Miljøudvalget. Det var ikke vores tanke oprindeligt. Feriecentret ville imidlertid ikke stille op til dette fællesmøde, men fik i stedet arrangeret et selvstændigt møde umiddelbart før vores møde samme dag. Der var møde kl. 915 med Teknik- og Miljøudvalget, Feriecentret og Kystdirektoratet. Kl. 10.00 startede så mødet med grundejerforeningerne, Teknik- og Miljøudvalget og Kystdirektoratet. Vi har modtaget referat fra begge møder og gør dem tilgængelig her på siden.

Selvom Kystdirektoratet ikke betvivlede de forelagte fakta fra notatet, var resultatet af vores mødet var ret nedslående, idet det stod klart, at Feriecentret ikke vil fjerne høfderne uden påbud, og Kystdirektoratet mener ikke der er hjemmel til at udstede sådan et påbud fordi læsideerosion var forudset. Udsigten var således, at vi fortsat ville opleve, at der bliver ædt af skrænten idet den mængde sand, vi kan sandfodre med ud fra økonomien, ikke er tilstrækkelig til at forhindre dette.

I slutningen at oktober skete der så en kovending i forholdet til kystsikring, idet nogle grundejere i Løkken fik tilladelse til at sikre klitfoden med sten og supplere det med sand- fodring. Det har efterfølgende afstedkommet, at Kystdirektoratet har inviteret til møde den 13. november i Hjørring, som dem af jer der er tilmeldt elektronisk post via hjemmesiden har set, og ligeledes har Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen inviterer til åbent møde om kystbeskyttelse den 16. november i Aalborg. Vi skal have møde i vores egen bestyrelse d. 15. november, hvor vi også har inviteret repræsentanter for Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 (vores naboforening mod nord) med. Her skal vi bl.a. diskutere hvad alt dette giver af nye muligheder for os, og hvad en sådan ændret kystsikring eventuelt vil koste.


Publiceret den 03.11.2015
spacer NEWWWEB CMS spacer