Skråningsbeskyttelse


Ansøgning om tildækket skråningsbeskyttelse

Som informeret her på Opslagstavlen den 28. juni, arbejder bestyrelsen på en ansøgning om tildækket skråningsbeskyttelse med kompenserende sandfodring på ca. 70 m ved Morgenvej.

Den ansøgning er nu indsendt.

Vi er i dialog med Kystdirektoratet om nogle tilpasninger i ansøgningen (opfyldelse af de krav Kystdirektoratet stiller for at godkende ansøgningen), så der går lidt tid, inden ansøgningen bliver godkendt af direktoratet og kan sendes i høring.

Når ansøgningen bliver sendt i høring, kan den findes på Kystdirektoratets hjemmeside, men vi vil også publicere den her på vores egen hjemmeside.

Til orientering kan vi fortælle, at vores nabo grundejerforening, Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986, har fået deres tilladelse og starter, så vidt vi er orienteret, i uge 36 med at lave kystsikring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Publiceret den 29.08.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer