Status for sandfodringsprojektet.


Godt en tredjedel af medlemmerne har sagt ja til at deltage i projektet.

Der er ikke i første omgang penge til at der kan lægges sand langs hele vores kyststrækning. Efter konsultation med Kystdirektoratet er det besluttet at sandet (ca. 1600m3) fordeles 2/3 mod syd (ud for Morgenvej) og 1/3 længere mod nord (syd for Majvej). Det forventes at dække henholdsvis 185m og 92m langs klitskrænten. I følge Kystdirektoratet, gør sandet, grundet den nordgående strøm, mest gavn, når det lægges syd for det udsatte område.

Projektet for hele området er nu i udbud og selve sandtransporten forventes at gå i gang umiddelbart efter påske. Dog med det forbehold, at hvis der er mangel på sand i Hirtshals, hvor det hentes, kan en del af leveringen udskydes til efter sommerferien.
 
Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Publiceret den 25.03.2014
spacer NEWWWEB CMS spacer