Suk fra kasseren!


Der er fortsat medlemmer der ikke har indbetalt kontingent.

Inden alle pengene sættes til side til en forhåbentlig god og varm sommerferie, så husk lige indbetalingen. Det vil lette mit arbejde, hvis jeg ikke skal igang med rykkere.

Skulle giroindbetalingskortet være bortkommet, kan de 700,- kr overføres via netbank til konto nr. 9001-4568956597. Der skal i så fald tydeligt fremgå af indbetaling hvilken sommerhusadresse der er tale om.
 
Hilsen
Per Møller
Publiceret den 29.06.2015
spacer NEWWWEB CMS spacer