Udvalg vil besøge strand med rør


KØBENHAVN: Bølgerne går højt i diskussionen om kystsikring af Danmark, og en af de højlydte aktører - nemlig Poul Jakobsen fra Skagen - lader nu til at have vundet gehør i Folketingets miljø- udvalg, der vil besøge kysten til foråret.

Poul Jakobsen fra Skagen kæmper fortsat for at få Kystdirektoratet til at acceptere hans drænrør som kystbeskyttelse. Og nu lader det til, at han har fået en vigtig medspiller i Folketingets miljøudvalg, der vil ud at se på rørområder til foråret.

Dialoggruppen, som er en gruppe af borgere, der ønsker andre løsninger end sandfodring som kyst- beskyttelse og tror på Poul Jakobsens drænrør, havde foretræde i miljøudvalget i torsdags. Udgangen på mødet blev, at udvalget vil ud at se på strande, hvor rør - eller andre metoder - beskytter kysten.

- Udvalgets medlemmer er enige i, at der skal ske noget. Og der kan det være, at rø- rene skal være en del af løsningen. Vi afholder en høring, og så vil vi forsøge at komme ud at kigge på nogle af de forskellige ting, der er lavet for at sikre kysten, siger Bjarne Laustsen (S), der er medlem af miljøudvalget.

Han mener samtidig, at der skal være en tæt dialog med lodsejere og kommuner, og at der skal findes en fornuftig fordeling af den økonomiske byrde. Og så skal flere forskellige løsningsmuligheder afprøves - herunder Poul Jakobsens drænrør.

- Jeg synes, at rørene skal have lov til at stå på en strækning i Danmark, hvor de kan stå i 10-15 år, og så skal Kystdirektoratet ikke have noget som helst med den strækning at gøre. Ellers får vi aldrig nogensinde afklaret, om rørene rent faktisk virker, som de har gjort i Holland og andre steder, siger Bjarne Laustsen.

Han hentyder dermed til, at Kystdirektoratet før har hældt store mængder sand ud på strækninger, hvor Poul Jakobsens rør har været gravet ned. Det skete for eksempel, da Kystdirektoratet hældte store mængder sand ind i forsøgsområdet, hvor rørenes virkning blev afprøvet fra 2005 til 2008, og hvor konklusionen var, at de ikke virkede.

Historien om humlebien
Men politikerne undrer sig fortsat over, at der tilsyneladende altid kommer sand til, når strande med rør efterfølgende måles op. Kystdirektoratet kalder det tilfældigheder, men flere politikere mener ikke, at rørene skal afskrives som kystbeskyttelse.

- De steder jeg har besøgt, hvor der er rør, ser det ud til, at det virker, og diskussionen om det, svarer lidt til diskussionen om humlebien, der ikke burde kunne flyve, men gør det alligevel, siger miljøordfører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti.

Hun undrer sig over, direktoratets meget kategoriske afvisning af rørene.

- Der er folk, der har søgt om at få lov til at sætte rør på stranden, og de har oven i købet sagt, at de selv vil betale det, men de får afslag af

Kystdirektoratet, der åbenbart har set sig meget sure på de her rør og mener, at det ikke virker. Men uanset om man tror på det eller ej, er der jo ikke nogen fare ved at at sætte rør ned i stranden, siger Pia Adelsteen.

Ligesom Bjarne Laustsen mener Pia Adelsteen, at der med fordel kunne etableres et nyt rørforsøg. Det mener Poul Jakobsen dog ikke selv.

- Vi har ikke behov for flere forsøg. Alt er dokumenteret. Vi har vist, at vi har stoppet erosionen på fem lokaliteter, og så har vi set, hvad der skete, da de rykkede vores rør op på Nørlev Strand. Det er dobbelt bevisførelse, siger han.

Kystdirektoratet fastholder fortsat, at rørene ikke virker, og har meldt ud, at der kun bliver et nyt forsøg, hvis det besluttes fra politisk side. Direktoratet mener, at det er tilfældigt, at der er kommet sand, hvor der er rør.

Hos Venstre er der også undren over de forskellige udmeldinger.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned på det her, og hvordan vi forholder os til det, siger miljøordfører Erling Bonnesen (V).

Pia Adelsteen har bedt om en forespørgselsdebat om kystsikring, hvor miljøministeren skal svare på, om der kunne findes andre måder at kystsikre på end sandfodring, som er den eneste metode, Kystdirektoratet anerkender. Ministeren kommer i øvrigt med en rapport om kystsikring til marts.

AF LARS TEILMANN

 

Publiceret den 13.12.2015
spacer NEWWWEB CMS spacer