Vores ansøgning er i høring


I fredags, d. 9. september 2016, fik vi besked om, at vores ansøgning om hård kystsikring med kompenserende sandfodring ved Morgenvej er sendt i høring.

Høringen vil foregå frem til mandag den 10. oktober 2016. Kystdirektoratet vil herefter træffe afgørelse i sagen hurtigst muligt.

Offentliggørelse kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside via nedenstående link: http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=152220 hvor man også kan finde selve ansøgningen (som PDF) i højre siden af hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Publiceret den 13.09.2016
spacer NEWWWEB CMS spacer